SZENT KORONA SZERTARTÁS A HORTOBÁGYON

A világtörténelem mindeddig utolsó katolikus királykoronázása, IV. Károly magyar király koronázásától számított századik év alkalmából, a mohácsi csata négyszázkilencvenedik évfordulóján, 2016. augusztus 29-én Szent Korona szertartásra került sor.
Az esemény helyszíne Sárosi Zoltán és Lajtai Péter szervezők felkérése nyomán Rózsa Péter biogazda birtokán, Hortobágy-Vókonya pusztán, az egy évvel korábban fölszentelt, Makoldi Sándor festőművész útmutatásai alapján megépült Pásztorszentély környezete volt.
A szertartást Szántai Lajos műveltségkutató vezette.
A szervezők szándéka szerint, a szertartás vezetőjének és házigazdájának egyetértésével, olyan önként jelentkezett és kiválasztott férfiak személyesítették meg a Szent Korona zománcképeit, akik életükkel, és munkásságukkal példát mutatnak szűkebb és tágabb közösségüknek.
A résztvevők ezúttal a történelmi Magyarország területéről érkeztek, beleértve Moldvát, Kárpátalját, Délvidéket, Felvidéket, Erdélyt, Partiumot és természetesen a mai Magyarországot is.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szántai Lajos szertartásvezető és Sárosi Zoltán szervezőtársam nevében ezúton szeretném megköszönni minden résztvevőnek és segítőnek a közreműködését a Szent Korona szertartás létrejöttében, a helyszínre látogatóknak a részvételt, az alkalomhoz illő méltóságteljes és fegyelmezett jelenlétet, az internetes közvetítés nézőinek pedig a figyelmet.
Elismerés illeti a Szent Korona zománcképein szereplő apostolok megszemélyesítőit, név szerint Rózsa Pétert Balmazújvárosból, Kaló Imrét Szomolyáról, Pencz Pált Bajáról, Bordás Jánost a Hortobágyról, Eördögh Andrást a kiskunsági Jászszentlászlóról, Antal Imrét a székelyföldi Csíkcsobotfalváról, Duma Andrást a moldvai Klézséről, Bereczky Istvánt a kárpátaljai Nagymuzsalyból, Dupay Mihályt Budapestről, Heit Lórándot az érmelléki Bihardiószegről, Vajda Lászlót Tiszaeszlárról, Nagy Lászlót Ócsáról, Kórizs-Tisza Józsefet a délvidéki Bácsfeketehegyről, Ulman Istvánt a felvidéki Várhosszúrétről, Maurer Oszkárt a délvidéki Hajdújárásból, és Huszár Gábort Szentgotthárdról, a kórusok tagjait és azok vezetőit, Nyisztor Tinkát a moldvai Pusztinából és Badin Ádámot a felvidéki Várhosszúrétről, a Koronán belül segítő Tamás Gábort, az imacsend felelősét Pikó Sándort, valamint a további közreműködőket, Kincses Kálmánt, Csabai Jánost, és Sinkovits-Vitay Andrást azért, hogy jelentős időt áldoztak a felkészülésre és valamennyien legjobb tudásuk szerint, méltóképpen képviselték szűkebb hazájukat és a magyarság egészét.
A szertartás és előkészületeinek megvalósításában elévülhetetlen érdemeket szerzett Bárdosi Ildikó zenei vezető, valamint énekes, versmondó és zenésztársai, többek között Juhász Erika, Bartháné Kallós Angelika, Nyisztor Tinka és a moldvai lányok-asszonyok, Bálint Mária, Mátyás Margit, Rosu Magdolna, Pustianu-Kokmer Magdolna, Muzsikás-Scripcaru Magdolna, és Kaszap Johanna, valamint Orosz Adél, Bognár Erzsébet Katalin, Kerekes Nóra, Berde Sarolta, Galánfi András, Juhász Zoltán, Mikó Péter, Molnár Miklós, Berde Sándor és Gyönyörű Zsigmond.
Köszönet  és tisztelet illeti Pap Gábort, a Szent Korona szertartás életre hívásáért, és az előkészületek során nyújtott segítségéért, Pál atyát, és Móricz Árpád, Fülöp Szabolcs, Dezső Tibor, valamint Kincses Kálmán református lelkészeket a felejthetetlen ökumenikus Istentisztelet megvalósításáért, Daczó Árpádot, azaz Lukács atyát, Molnár V. Józsefet, Szabó Editet, Sayti Krisztinát, Szabó Gizellát, Máthé Erikát, Sándor Katalint, Székely Annát, Hargitay-Nagy Zsuzsát, Farkasné Selmeczi Ilonát, Láposy Mónikát, Kocsis Istvánt, Mohácsi Gyulát, Molnár Lászlót, Gyímesi Jánost, Patonay Imrét, Grátz Antalt, Kassai Lajost, Nagy Györgyöt, Mede Ferencet, Bíró Józsefet, Nagy-Kemény Gézát, Fülöp Ádámot, Jobbágyi Zsoltot, Pencz Józsefet és feleségét, Farkas Istvánt, Ozsváth Sándort, Makoldi Sándort és feleségét, Gyöngy Pétert, Békési Andrást, Hargitay Andrást, Tóth Zoltán Józsefet, Pócs Alfrédet, Dénes Zoltán atyát, Balázs testvért, Balla Edét, MIkó Istvánt, Farkas Csabát, és Turcsán Ferencet áldozatos háttérmunkájukért és segítségükért, az Ember Fia Alapítvány képviselőit, Csontos Pétert, Szegő Gábort, és Németh Szabolcsot, akik a Korona szállítását, és felépítését vezényelték, biztosították a szükséges felszereléseket, ugyanakkor tapasztalatukkal, tanácsaikkal, személyes részvételükkel segítették a szertartást,  Rátz Albertet, Vincze Attilát és csapatukat a hangosításért, az élő közvetítésért és az esemény dokumentálásának színvonalas megvalósításáért, Smeló Rolandot a honlap megalkotásáért és gondozásáért, Dolycsák Ferenc alelnököt és a Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért szolgálatot teljesítő tagjait, valamint Németh Ildikót, Liebe Katalint és Kovács Ferencet a helyszín magas szintű és észrevétlen biztosításáért.
Külön köszönet Rózsa Péternek a csodálatos természeti környezet biztosításáért, a Makoldi Sándorral közösen létrehozott Pásztorszentélyért, valamint feleségének Rózsikának, fiainak, ifjabb Rózsa Péternek és feleségének, Rózsa Andrásnak, munkatársainak, köztük Tóth Jánosnak, barátainak, különösen Mészáros Domokosnak, Kovács Gyulának, Kórizs-Tisza Józsefnek, Kaló Imrének, és Maurer Oszkárnak, rajtuk kívül Turcsán Bettinek a résztvevők és segítők ellátása érdekében kifejtett áldozatos munkájukért és természetbeni hozzájárulásukért.
Végezetül, hálás köszönet a Teremtőnek, hogy az időjárás által is jelezte a szertartás létjogosultságát és lehetővé tette számunkra annak megvalósítását, hogy kifejezhessük a magyarság egységét és a Szent Korona hatalmának közjogi értelemben is történő visszaállításának szándékát, mint nemzetünk és az egész emberiség előtt álló, a Gondviselés által támogatott utat.

Köszönettel

Lajtai Péter
szervező

Szent Korona szertartás a hortobágyi Vókonya-pusztán – 2016. augusztus 29.

 

Ökumenikus Istentisztelet a hortobágyi Vókonya-pusztán a Pásztorszentélyben – 2016. augusztus 29.